Produljenje roka za dostavu ponuda za prodaju metalnog otpada

Produljenje roka za dostavu ponuda za prodaju metalnog otpada (.pdf)
[više]

Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada

HŽ Cargo d.o.o. objavljuje Poziv... 
[više]