Odluka o poništenju postupka prodaje

Poništava se postupak prodaje 95 komada teretnih vagona za kasaciju od 26. kolovoza 2016. 

Odluku o poništenju možete preuzeti u nastavku.

Odluka o poništenju
(PDF)