Poziv za dostavu inicijalne ponude - prodaja 95 komada teretnih vagona za kasaciju

HŽ Cargo d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju 95 komada teretnih vagona za kasaciju.

Pisanu inicijalnu ponudu dostaviti najkasnije do 18. studenoga 2016. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na HŽ Cargo d.o.o., a ako je tvrtka registrirana za djelatnost zbrinjavanja otpada bjanko zadužnica za ozbiljnost ponude iznosi 10% bez PDV-a.
Poziv za dostavu ponuda možete preuzeti u nastavku , dok slike vagona možete pogledati ili preuzeti u Komercijalnoj službi, Grupa za nabavu, Sarajevska 43, soba 7, Zagreb.

Poziv za dostavu inicijalne ponude
(PDF)