Održano javno otvaranje ponuda za popravak i modernizaciju električnih lokomotiva

Sukladno objavljenom pozivu za javno nadmetanje za Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi  iz rujna 2016., a temeljem isteka roka za dostavu ponuda, dana 25. studenoga 2016., u prostorijama HŽ Carga d.o.o., održano je javno otvaranje pristiglih  ponuda za popravak i modernizaciju električnih lokomotiva serije 1141. Projekt se financira sredstvima iz kredita Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga (IBRD zajam).
 
Na javno nadmetanje za popravak i modernizaciju sedam električnih lokomotiva pristigle su tri ponude.
 
Stručno povjerenstvo Naručitelja izvršit će pregled i ocjenu pristiglih ponuda te sukladno natječajnoj proceduri donijeti Odluku o odabiru.