Potpisan ugovor za popravak i modernizaciju električnih lokomotiva

Nakon provedenog javnog nadmetanja u okviru projekta Održivih hrvatskih željeznica u Europi, društva HŽ Cargo d.o.o. i Končar – Električna vozila d.d. su krajem travnja potpisala ugovor za uslugu popravka i modernizacije sedam električnih lokomotiva serije 1141.
 
Također, u okviru istog Projekta i nakon provedenog nadmetanja potpisani su i ugovori s ostalim ponuditeljima za nabavku zamjenskih dijelova i materijala potrebnih za popravak teretnih vagona.
 
Cilj modernizacije i ulaganja u mobilne kapacitete jest kvalitetnija razina usluge i usklađenost sa zahtjevima kupaca, veća energetska učinkovitost, ekološka prihvatljivost te približavanje europskim standardima sigurnosti prometa kao i prilagodba liberaliziranom tržištu teretnog željezničkog prometa.
 
Projekt se financira zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), koji za cilj ima pružiti potporu u daljnjem restrukturiranju nacionalnog željezničkog sektora, pomoć kod postizanja  gospodarske održivosti kao i omogućiti ulaganja kako bi se postigla učinkovitost željezničkog sustava. Ukupni cilj razvoja projekta jest poboljšati usluge i financijsku održivost javnog željezničkog sektora.