2017.

 
  • Financijski izvještaji I - III 2017.
           Bilanca ( Download PDF)
           RDG (Download PDF)
  • Godišnji financijski izvještaj i izvješće neovisnog revizora za 2016.
    (Download PDF)