Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada

HŽ Cargo d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada.

Pisanu ponudu dostaviti najkasnije do 16. kolovoza 2017. do 13 sati na adresu HŽ Cargo d.o.o. , Komercijalni poslovi, Grupa za nabavu, Sarajevska 43, 10000 Zagreb, soba broj 7.

Dokumentacija: 
  • poziv za dostavu ponude PDF
  • troškovnik PDF
  • lokacije otpada PDF