Poziva za dostavu inicijalne ponude za kupnju 89 teretnih vagona za kasaciju

HŽ Cargo d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu inicijalne  ponude za kupnju 89 teretnih vagona za kasaciju

Pisanu ponudu dostaviti najkasnije do 21. rujna 2017. do 12 sati na adresu HŽ Cargo d.o.o. , Komercijalni poslovi, Grupa za nabavu, Sarajevska 43, 10000 Zagreb, soba broj 7.

Dokumentacija: 
  • Poziv za dostavu inicijalne ponude PDF
  • Troškovnik PDF
  • Popis vagona PDF
  • Slike vagona PDF