Natječaji

5.6.2018. - Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada
(Download PDF)

5.5.2015. - Večernji list - Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju kasiranih teretnih vagona u vlasništvu HŽ Cargo d.o.o.

(Download PDF)

19.5.2015. - Večernji list - Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju metalnog otpada
(Download PDF)

22.5.2015. - Večernji list - Natječaj za zakup uredskog poslovnog prostora 
(Download PDF)

26.6.2015. - 24 sata - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

25.9.2015. - 24 sata - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

16.10.2015. - 24 sata - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

18.12.2015. - 24 sata - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

3.4.2016. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

17.4.2016.  - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

15.5.2016. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

28.8.2016. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

11.12.2016. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

15.1.2017. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

22.1.2017. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

26.2.2017. -Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

26.3.2017. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

23.4.2017.  Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

7.5.2017. - Jutarnji list - Oglas za prodaju rashodovanih vozila
(Download PDF)

7.5.2017. - Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup željezničkog prostora
(Download PDF)

3.8.2017. - Oglas za prodaju rashodovanih, nekorištenih auto guma
(Download PDF)