Održana skupština CER-a

U Zagrebu je 27. rujna održana 50. Opća skupština Europskog udruženja željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture (CER). CER zastupa interese željezničkih tvrtki pred Europskim parlamentom, Europskom komisijom i Vijećem ministara. 82 članice CER-a upravljaju s oko 71% željezničke mreže te ostvaruju 85% željezničkoga teretnog prijevoza i više od 96 % željezničkoga putničkog prijevoza u zemljama Europske unije, EFTA-e i zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u.

Hrvatske željeznice članica su CER-a od 2003., a tri neovisne željezničke tvrtke (HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo) primljene su u članstvo početkom ove godine. Zagreb je tako prvi put bio domaćin Opće skupštine, koju su organizirali HŽ Cargo,  HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz. Na Skupštini su sudjelovali i predsjednici uprava hrvatskih željezničkih tvrtki - Ivan Lešković, predsjednik Uprave HŽ Carga; Darko Peričić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture; te Dražen Ratković, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza.

Skupštinu je pred stotinjak sudionika u hotelu Westin svečano otvorio dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

- Hrvatska kao punopravna članica EU-a danas aktivno sudjeluje u donošenju svih odluka europskih tijela, a putem CER-ove stručne i respektabilne organizacije  zastupa interese hrvatskih željezničkih poduzeća, ali i interese struke i potreba u ovom složenom, izazovnom i zahtjevnom prometnom resoru. Željeznički sektor jedan je od prioriteta u našem mandatu pa smo tako osnovali i Povjerenstvo za željeznice na čijem je čelu premijer. Definirali smo pravce ulaganja i to je tzv. riječki prometni pravac i X. koridor čija će se infrastruktura u obnovi, gradnji i modernizaciji financirati iz fondova EU, a ukupna se vrijednost procjenjuje na tri milijarde eura. Jedno od naših prvih postignuća je donošenje odluka o smjernicama hrvatskog uključivanja u propise razvoja europske prometne mreže i TEN-T. Važnim smatram i oslanjanje na dodatne izvore financiranja infrastrukture kroz CEF-propise. - naglasio je resorni ministar i najavio ulazak strateškog partnera u tvrtku HŽ Cargo, kako bi se nacionalni teretni operater osnažio za izazove liberaliziranoga europskog tržišta.

Skupštini je zadnji put predsjedao Mauro Moretti, predsjednik CER-a i generalni direktor Talijanskih željeznica (FS). Za novoga predsjednika skupštine izabran je Christian Kern, generalni direktor Austrijskih saveznih željeznica (ÖBB), čiji mandat počinje početkom 2014. godine.

Na dnevnom redu Opće skupštine CER-a bilo je niz aktualnih tema, među kojima rasprava o Četvrtom željezničkom paketu, strategiji intermodalnog prijevoza, pravima putnika, javnoj nabavi i TEN-T-koridorima, s ciljem završetka jedinstvenoga europskog željezničkog tržišta.

Čelništvo CER-a zadovoljno je zbog toga što je Europska komisija prihvatila niz prijedloga koje je CER dao na dokument Četvrtoga željezničkog paketa. CER namjerava izraditi strategiju intermodalnog prijevoza do kraja 2014., čiji je cilj osigurati ravnopravnost željezničkog prijevoza s ostalim vidovima prijevoza. Strategija će biti izrađena na osnovi studije koja će dokumentirati prednosti željeznice i utjecaj povećanja prijevoza željeznicom na BDP, makroekonomske pokazatelje i očuvanje okoliša pojedine zemlje.