Poništeno prikupljanje ponuda

Javno prikupljanje ponuda za prodaju teretnih vagona različitih serija je poništeno jer su vrijednosti dostavljenih ponuda neprihvatljive za prodavatelja. Odluku o poništenju možete pogledati ovdje.

 

Poziv na sudjelovanje

HŽ Cargo d.o.o., Zagreb, Trg kralja Tomislava 11/I, poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda za sudjelovanje u postupku prodaje teretnih vagona različitih serija.

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju za prodaju teretnih vagona različitih serija mogu preuzeti na adresi HŽ Cargo d.o.o., Korporativne funkcije, Služba za nabavu, Branimirova bb, soba broj 7, Zagreb, radnim danom između 9.00 i 14.00 sati.

Dokumentaciju za prodaju teretnih vagona različitih serija možete pogledati ovdje, a  jamstvo koje će biti prihvaćeno je bankovno jamstvo.

Pregled lokacija različitih serija teretnih vagona možete pogledati ovdje. Vagoni kod kojih na popisu nije navedena lokacija voze na pružnoj mreži RH, a nakon sklapanja ugovora i plaćanja cjelokupne cijene ti vagoni bit će dostavljeni na traženu lokaciju. Vagoni kod kojih nije razvidna lokacija bit će dopremljeni u najbližu radionicu u kojoj će se obaviti preuzimanje. U slučaju da kupac želi dopremu na njemu prihvatljivu lokaciju, vagoni će biti dopremljeni o trošku kupca.

Pojašnjenje dokumentacije za postupak prodaje teretnih vagona različitih serija možete pogledati ovdje.


Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, a rok za podnošenje ponuda je do 29.11.2013. do 12.00 sati na adresu:

HŽ Cargo d.o.o.
Korporativne funkcije
Služba za nabavu
Ulica kneza Branimira bb
10 000 Zagreb
soba broj 7

s naznakom:
"Ponuda za prodaju teretnih vagona različitih serija – NE OTVARATI"

Javno otvaranje ponuda održat će se 29.11.2013. u 12.00 sati na adresi HŽ Cargo d.o.o., Korporativne funkcije, Služba za nabavu, Ulica kneza Branimira bb, Zagreb, soba broj 9.

Ponude koje su prispjele u HŽ Cargo d.o.o. kasnije od navedenog roka neće se razmatrati bez obzira na vrijeme kada su poslane.