Prekinuti pregovori

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture danas, 24. siječnja obavijestilo je predstavnike S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A. iz Bukurešta o nemogućnosti nastavka pregovora o kupoprodaji HŽ Carga. Unatoč obostranoj volji da dođe do zaključivanja kupoprodajnog ugovora o kupnji 75% poslovnih udjela HŽ Carga s kompanijom Feroviar, članicom rumunjske grupacije Grampet Grupe, tijekom pregovora došlo je do znatnih odstupanja od uvjeta danih u obvezujućoj ponudi, a hrvatska strana u tim okolnostima nije u mogućnosti nastaviti pregovore.

Neki od razloga zbog kojih Ministarstvo ne može nastaviti pregovore su:
 
 

  • S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A nije u pregovorima osigurala relevantne dokaze da mogu pribaviti zamjenska jamstva za trenutno važeća državna (što je dodatno provjereno s bankama vjerovnicima s kojima je rumunjska tvrtka ostvarivala kontakte)


 

  • prijedlog Ugovora koji je poslala kompanija S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A. ni približno nije usklađen s uvjetima iz Natječaja, odnosno uvjetima iz obvezujuće ponude

 

  

  • u prijedlogu tog Ugovora navode se preduvjeti za zaključivanje transakcije za koje bi država trebala izdati dodatna odgovarajuća jamstva

 
 

  • Također, neprihvatljivo je i traženje jamstva države da u narednom razdoblju na tržište neće ulaziti drugi operatori; da se u potpunosti riješi problematika vezana uz imovinu koja se trenutno tretira kao javno dobro; da država na sebe preuzme trošak zbrinjavanja viška zaposlenika, te traženje da država osigura produljenja i ekskluzivnost ugovora s glavnim korisnicima usluga HŽ Carga te da država preuzme financijske rizike ishoda svih postojećih sudskih sporova

 
 

  • Nije prihvatljiv ni posljednji zahtjev za provođenjem još jednog dubinskog snimanja budući su tijekom prethodna dva dubinska snimanja na uvid pruženi svi raspoloživi podaci stoga je provođenje još jednog dubinskog snimanja nepotrebno. Jedini podaci koji nisu predočeni odnose se na komercijalne uvijete iz ugovora s korisnicima usluga HŽ Carga, a koji predstavljaju poslovnu tajnu do trenutka jasnog dokazivanja da je zaključivanje transakcije izvjesno

 
 

  • Neprihvatljiv je i formalno pravno neprovediv prijedlog da se dio državnih jamstava, odnosno postojećeg duga, kompenzira s imovinom HŽ Carga nakon njihovog preuzimanja

 


24.1.2014.