Društva u vlasništvu

Društva u 100-postotnom vlasništvu HŽ Carga d.o.o. (tvrtke kćeri)

   

Održavanje vagona d.o.o.
Sjedište: Strojarska 17, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6158-954
Telefaks: +385 1 3783-037
Web: www.ovnet.hr
E-mail: ov.uprava@ovnet.hr

Radionica željezničkih
vozila Čakovec d.o.o.

Sjedište: Kolodvorska 6, 40000 Čakovec
Telefon: +385 40 384-334
Telefaks: +385 40 384-336
Web: www.rzv.hr
E-mail: rzv@rzv.hr

Remont i proizvodnja
željezničkih vozila
Slavonski Brod d.o.o.


Sjedište: Dr. Mile Budaka 2, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 410-534
Telefaks: +385 35 410-515
Web: www.rpvsb.hr
E-mail: rpv@rpvsb.hr

 
 

Društva u djelomičnom vlasništvu HŽ Carga


Robno-transportni centar
Brod d.o.o.,
Slavonski Brod
51%-tni vlasnički udio HŽ Carga

CROKOMBI d.o.o. 47,09%-tni vlasnički udio HŽ Carga

Cargo centar Zagreb 20%-tni vlasnički udio HŽ Carga