2013.

Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu
Download PDF (5 MB) 

Godišnje konsolidirano izvješće 2013.

Financijsko izvješće i izvješće neovisnog revizora