Uskoro rasprava o strategiji

Nova strategija prometnog razvitka Hrvatske ići će u javnu raspravu za 15 dana, najavio je ministar Siniša Hajdaš Dončić nakon sastanka Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije.

 

Ministar je na tom sastanku predstavio dio nove strategije prometnog razvitka Hrvatske koji se odnosi na Rijeku i Primorsko-goransku županiju.

 

Nakon prezentacije izjavio je da će strategija za 15 dana ući u javnu raspravu, nakon čega slijedi izrada prometnog modela, da je jedini TEN-T pravac koji je u potpunosti integriran u europsku mrežu za sada riječki prometni i željeznički pravac, koji povezuje Rijeku i njenu luku, županiju i Hrvatsku s Mađarskom i drugim zemljama i gdje je već sada, od 2014. do 2020., moguće sufinanciranje izgradnje osnovne infrastrukture u visokim postocima.

 

Dobro je da je HŽ Infrastruktura već ugovorila projektiranje do građevinske dozvole na većini dionica riječkog prometnog željezničkog pravca, gdje su ukupna ulaganja do 2020. oko dvije milijarde eura i većinom će biti financirane iz zajedničke blagajne EU, rekao je Hajdaš Dončić ističući da se tu pružaju velike mogućnosti za Luku Rijeka, koja je trenutno jedina hrvatska luka koja se nalazi na TEN-T mreži.

 

- Vjerujem da će to, kao što je i bilo u prošlosti, omogućiti brži razvoj Rijeke i županije, biti na dobrobit razvoja prometnog sustava i ukupnog hrvatskog gospodarstva. - rekao je ministar.

 

Na pitanje novinara ima li prostora za 'rezanje' u njegovu resoru, kazao je da Europska komisija ne traži trenutno nikakve rezove, nego da se moramo prilagoditi mjerama deficita, tj. smanjiti deficit.

 

Na upit o dugovanju države prema TŽV-u Gredelj, odgovorio je da se radi o dugovanju HŽ Carga koji će sljedeći četvrtak na Vladi dobiti 230 milijuna kuna za vraćanje većine obveza prema dobavljačima i sufinanciranje otpremnina. Jednim dijelom će zatvoriti obveze prema dobavljačima, vjerojatno onda i prema Gredelju.

 

Na opetovano pitanje da u Gredelju kažu da im Končar uvjetuje ugovor po neisplativim cijenama, ministar je rekao da je Končar privatna kompanija, a Gredelj poduzeće u stečaju te da bi bilo neprihvatljivo da on kao ministar moderira privatnoj kompaniji i kompaniji u stečaju. Ako kompanija u stečaju zadovolji uvjete kompanije koja je dobila natječaj, mora onda participirati u tome i vjerujem da će se to dogoditi, rekao je.

 

Na upit o ukidanju nekih pruga, ministar je rekao da Hrvatska ima vrlo razvijenu prometnu mrežu, ali da smatra da zemlja s četiri milijuna stanovnika ne može imati savršeno razvijene sve vidove transporta te da treba proučiti koliko ljudi putuje na pojedenim linijama.

 

Komentirajući odgodu izgradnje Zagrebačke obale u Rijeci na još nekoliko mjeseci ocijenio je da je to savršeno jer da pokazuje da postoji velika zainteresiranost potencijalnih koncesionara.

4.4.2014.