Antikorupcijski program

Imenovanja

  •  Povjerenik za etiku
      Maja Watz
Telefon: 01 3782-512
Telefaks: 01/4577-617
Adresa:Heinzelova 51, 10 000 Zagreb
E-mail: maja.watz@hzcargo.hr
 
  • Službenik za zaštitu podatakaDora Narančić
Telefon: 098 9824 026
Telefaks: 01 4577 617
E-mail: dora.narancic@hzcargo.hr
  •  Službenik za informiranje 
Ivana Gobac
Telefon: 01 4577-576
Telefaks: 01 4577-617
Adresa: Heinzelova 51, 10 000 Zagreb
 Dokumenti

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.
(Download PDF)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.
(Download PDF)

Katalog informacija

Download PDF
(2.11 MB)

Zahtjev za pristup informacijama
(Download PDF)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.
(Download PDF/ .csv)

 

 

Uputa o prijavljivanju i rješavanju nepravilnosti

Download PDF
(0.91 MB)

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera u 2013.

Download PDF
(0.52 MB)
 
Izvješće o provedbi Antikorupcijskog plana Vlade RH za 2013. godinu

Download PDF

Okvirni plan i program obrazovanja za suzbijanje korupcije u 2013.

Download PDF
(1.23 MB)
 

Godišnji plan rada povjerenika za etiku u 2013.

Download PDF
(0.26 MB)
 

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

Download PDF
(0.78 MB)
 

Popis sponzorstava i donacija u 2013.

Download PDF
(0.11 MB)
 
Popis sponzorstava i donacija u 2015.
Download PDF
(12 KB)


Metodologija za samoocjenjivanje postignuća u provedbi antikorupcijskih mjera

Download PDF
(1.86 MB)
 

Upitnik za samoocjenjivanje postignuća u provedbi antikorupcijskih mjera

Download PDF
(2.57 MB)
 

Izvješće Povjerenstva za obradu Upitnika o samoocjenjivanju postignuća u provedbi anitkorupcijskih mjera u 2011.

Download PDF
(0.53 MB)
 

Akcijski plan provedbe obrazovanja za suzbijanje korupcije u 2011.

Download PDF
(94.95 KB)
 

Priručnik za edukaciju radnika o ostvarivanju nulte stope tolerancije na korupciju

Download PDF
(0.16 MB)
 

Izjava Revizorskom odboru za 2012.

Download PDF
(0.22 MB)
 

Izvješće o praćenju provedbe AKP-a do 15. travnja 2012.

Download PDF
(0.42 MB)