Isplaćene otpremine

16. svibnja isplaćene su poticajne otpremnine za 215 radnika HŽ Carga koji su pristali na sporazumni prekid radnog odnosa.

Sredstva za isplatu otpremnina isplaćena su iz dijela kreditnog zaduženja HŽ Carga u iznosu od 250 milijuna kuna koji je namijenjen financijskoj konsolidaciji i zbrinjavanju viška zaposlenih, a za koji je jamstvo dala Vlada RH.

U sklopu restrukturiranja HŽ Carga na sporazumni prekid radnog odnosa odlučilo se 216 radnika, na zbrinjavanje u Željeznički fond 202 radnika, a program zbrinjavanja radnika nastavit će se prema odredbama čl. 120 Zakona o radu. 

Uz to Vlada RH 10. je travnja usvojila prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Smjernice Plana restrukturiranja društva HŽ Cargo za razdoblje 2014. - 2018. Tim su smjernicama definirane temeljne pretpostavke financijske konsolidacije koje će biti detaljnije razrađene kroz Program restrukturiranja. Smjernice Plana restrukturiranja društva HŽ Cargo za razdoblje 2014. – 2018. uključuju optimiziranje broja zaposlenih, financijsku konsolidaciju, rješavanje statusa ovisnih društava i podjele HŽ – Hrvatskih željeznica. Nakon usvajanja Smjernica Plana restrukturiranja HŽ Carga, društvo će u roku od tri mjeseca izraditi konačan Program restrukturiranja koji će uputiti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Nakon toga Program će biti proslijeđen na odobrenje Europskoj komisiji.