Donesene izmjene i dopune Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

U Narodnim novinama broj 18/15 objavljene su prve izmjene Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.
Izmjene i dopune predmetnog  Zakona stupile su na snagu 26. veljače 2015. godine.