Poziv na javnu raspravu

Prijedlog Zajma Svjetske banke društvu HŽ Cargo d.o.o. ima za primarni cilj pružiti podršku provedbi Programa restrukturiranja i podršku strukturnoj reformi u smjeru daljnjih investicija u mobilne kapacitete, ulaganje u IT sektor, odljev zaposlenika te financiranje ostalih aktivnosti u skladu s poslovnim planom.
U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša, tijekom procesa evaluacije, HŽ Cargo d.o.o. treba obaviti konzultacije s potencijalnim korisnicima kredita (poslovnim bankama i krajnjim korisnicima), nevladinim organizacijama te ostalom zainteresiranom javnošću.
Javni uvid u prijedlog Procedure zaštite okoliša za procjenu projekata održat će se u razdoblju od 5. do 20. ožujka 2015. godine. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga svih zainteresiranih  u vezi s prijedlogom Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata je 20. ožujka 2015. godine.

Sukladno navedenom, pozivaju se svi zainteresirani dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s prijedlogom Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata do predviđenog datuma putem:
-       elektroničke pošte: info@hzcargo.hr
-       na telefaks na broj:01 4577617
-       poštom na adresu:
HŽ Cargo d.o.o.
10 000 Zagreb, Trg kralja Tomislava 11/I
(uz napomenu: za poziv na javnu raspravu).

Javna prezentacija prijedloga Procedura i rasprava bit će održana 17. ožujka 2015. u prostorijama HŽ Infrastrukture d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb s početkom u 10.00 sati.
 
Dokumente za javnu raspravu pogledajte ovdje:

Okvirni dokument upravljanja okolišem
 

Kontrolni popis za plan upravljanja okolišem