Održana javna rasprava


U Zagrebu je 17. ožujka održana javna rasprava o prijedlogu Zajma Svjetske banke HŽ Infrastrukturi, HŽ Cargu i HŽ Putničkom prijevozu.

Zainteresirana javnost pozvana je da se informira o projektima koje će taj zajam pokrivati, kao i o procedurama zaštite okoliša za procjenu projekata.
Primarni cilj Zajma jest ojačati i poduprijeti Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora, provedbu programa restrukturiranja i strukturne reforme u smjeru održavanja i daljnjih investicija u infrastrukturu, odljev zaposlenika i financiranje ostalih aktivnosti u skladu s poslovnim planom u sva tri željeznička društva.

U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša, tijekom procesa evaluacije HŽ  Cargo d.o.o.  treba se konzultirati s nevladinim organizacijama te ostalom zainteresiranom javnošću.
Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedba i prijedloga svih zainteresiranih u vezi s prijedlogom Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata je 20. ožujka 2015. godine. Prezentaciju možete pogledati ovdje.

U skladu s time pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s prijedlogom Procedura zaštite okoliša za procjenu projekata dostave do predviđenog datuma putem:

-       elektroničke pošte: info@hzcargo.hr
-       na telefaks na broj: 01 4577617
-       poštom na adresu:

        HŽ Cargo d.o.o.
       10 000 Zagreb, Trg kralja Tomislava 11/I
       (uz napomenu: za poziv na javnu raspravu).


Dokumentacija:

Okvirni dokument upravljanja okolišem

K
ontrolni popis plana za upravljanje okolišem (PUO)

O
kvirna pravila o preseljenju za Projekt održivog razvoja hrvatskog željezničkog sektora u Europi