Vlada usvojila Izvješća o vođenim pregovorima za financiranje projekta održivih Hrvatskih željeznica u Europi

Na sjednici Vlade održanoj 2. travnja 2015., usvojena su Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), kojim će se  financirati „Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi“ za društva HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz te Ugovora o zajmu između IBRD i svakog pojedinog HŽ društva.

Tako, iznos zajma između HŽ Carga i IBRD iznosi 41.500.000,00 eura s počekom od 5 godina i rokom otplate na 20 godina (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža). Zajam je namijenjen zbrinjavanju viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete i  IT sustava.