Zapošljavanje

3.1.2019. - Javni natječaj za odabir kandidata za strojovođu (2 izvršitelja) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11.2018. - Javni natječaj za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta zamjenika direktora za održavanje lokomotiva i vagona (1 izvršitelj) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11.2018. - Javni natječaj za odabir kandidata u svojstvu pripravnika za obavljajne poslova radnog mjesta strojovođa ( 5 izvršitelja) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11.2018. - Javni natječaj za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta strojovođa ( 10 izvršitelja) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11.2018. - Javni natječaj za odabir kandidata za glavnog referenta za IT sustave (2 izvršitelja) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11.2018. - Javni natječaj za odabir kandidata za glavnog inženjera za tehnologiju materijala (1 izvršitelj) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11. 2018.- Javni natječaj za odabir kandidata za glavnog inženjera za održavanje teretnih vagona (2 izvršitelja)  (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

6.11.2018. - Javni natječaj za odabir kandidata za glavnog inženjera za održavanje lokomotiva, planiranje i praćenje troškova (1 izvršitelj) (PDF)
- Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (PDF)

1.8.2017. - Poništenje Javnog natječaja za prijam radnika na radnom mjestu Šefa službe za održavanje lokomotiva i vagona (PDF)

29.6.2017. - Javni natječaj za odabir kandidata za Šefa službe za održavanje lokomotiva i vagona (PDF)

22.7.2015. - Javni natječaj za popunu radnog mjesta - pomoćnik Uprave za unapređenje poslovnih procesa (PDF

5.5.2015. - Javni natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta (PDF)