Dodatne usluge

Dodatne usluge su usluge koje nisu uvrštene u Tarifi za prijevoz robe, Prijevozni uvjeti i računanje prevoznine (HRT 151), a koje HŽ Cargo d.o.o. kao željeznički prijevoznik može pružiti tražitelju usluga.

Adresa, radno vrijeme i kontakt za dodatne usluge:

Adresa:
HŽ Cargo d.o.o.
Služba za upravljanje i izvršenje prijevoza
Sarajevska cesta 43
10020 Zagreb
 
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak; od 7,30 do 15,30 sati.
 
Kontakt:
E-mail: dodatneusluge@hzcargo.hr  
Tel:  00 385 (1) 453 45 43
Fax: 00 385 (1) 453 45 36