Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu ponude za uslugu opskrbe električnom energijom na razdoblje od 3 godine (PDF)


Poziv za javno prikupljanje ponuda  za nabavu usluge isporuke plina na razdoblje od 2 godine

Dokumentacija:

 

 • Poziv za dostavu ponude i prilozi natječajne dokumentacije  (PDF)      
   

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge izdvajanja sistemske infrastrukture od HŽ Infrastrukture d.o.o.

Dokumentacija:

 • poziv za dostavu ponude (PDF)
 • ponudbeni list (PDF)
 • tehnička specifikacija (PDF)
 • obrazac ponude-troškovnik (PDF)


Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju neispravnih statora glavnog generatora lokomotive 2061 

Dokumentacija:
 

 • Poziv za dostavu inicijalne ponude (PDF)
 • Ponudbeni list - troškovnik (PDF)
 • Troškovnik (PDF)
 • Fotografija (PDF)


Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 1911/18/SK za kupnju 92 teretna vagona i 38 lokomotiva za kasaciju
(Download PDF)

Produženje roka za dostavu ponude s izmjenom poziva za usluge održavanja SAP sustava

(Download PDF)

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge održavanja SAP sustava
(Download PDF

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci

Dokumentacija: 

 • poziv za dostavu ponude (PDF)
 • tehnička dokumentacija (PDF)
 • ponudbeni list (PDF)

Promjena poziva za dostavu ponude - promjena naziva predmeta nabave- Opskrba električnom energijom
(Download PDF)

Poziv za dostavu ponude za distribuciju električne energije
(Download PDF)

Poziv za dostavu ponude za radove na izmjeni trafo-stanice LC Ploče
(Download PDF)

Pojašnjenje Poziva za dostavu inicijalne ponude za ulugu financijskog leasinga
(Download PDF)

Poziv za dostavu ponude za uslugu financijskog leasinga
(Download PDF)

Produljenje roka za dostavu ponuda za kočne umetke od sivog lijeva
(Download PDF)

Poziv za dostavu ponude za kočne umetke od sivog lijeva
(Download PDF)

Poziv za dostavu ponuda usluga čišćenja prostora
(Download PDF)

Dokumentacija:
Poziv za dostavu ponude za uslugu Hitne sanacije industrijskog kolosijeka DIOKI u kolodvoru Žitnjak
(Download PDF)

Prilozi:
Javno prikupljanje ponuda za Adaptaciju tavanskog u uredski prostor u upravnoj zgradi HŽ Carga d.o.o. - Heinzelova 51, Zagreb

Dokumentacija: 


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja SAP licenci

Dokumentacija:


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja MS licenci

Dokumentacija: 


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja SAP sustava

Dokumentacija:

Obavijest svim zainteresiranim ponuditeljima ( Download PDF)


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge zaštite područja

Dokumentacija: 

Pojašnjenje poziva za dostavu ponude ( Download PDF)


P
oziv za dostavu ponude za nabavu dizel goriva Eurodizel BS


Dokumentacija
 • poziv za dostavu ponude (PDF)
   
 • troškovnici po grupama: 
 • Grupa 1 - Zagreb (PDF)
 • Grupa 2 - Koprivnica (PDF)
 • Grupa 3 - Ogulin (PDF)
 • Grupa 4 - Rijeka (PDF)
 • Grupa 5 - Vinkovci (PDF)
 • Grupa 6 - Šibenik (PDF)
 • Grupa 7 - Ploče (PDF
 • Grupa 8 - Knin (PDF)
Pojašnjenje i izmjena uvjeta iz Poziva za dostavu ponude za nabavu dizel goriva Eurodizel BS (PDF)

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci
 • poziv za dostavu ponude (PDF)

Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada
 • poziv za dostavu ponude (PDF)

Poziv za dostavu ponude za Najam MS licenci po modelu Microsoft Enterprise Subscription Agreement
 • poziv za dostavu ponude (PDF)

Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge čišćenja prostora

Dokumentacija: 


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge čišćenja prostora

Stavlja se van snage Odluka o početku postupka nabave usluga čišćenja prostora

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP sustava

Dokumentacija:

 • poziv za dostavu ponude (PDF)
 • ponudbeni list (PDF)
 • stručna podloga (PDF)