Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu ponude za uslugu Hitne sanacije industrijskog kolosijeka DIOKI u kolodvoru Žitnjak
(Download PDF)

Prilozi:
Javno prikupljanje ponuda za Adaptaciju tavanskog u uredski prostor u upravnoj zgradi HŽ Carga d.o.o. - Heinzelova 51, Zagreb

Dokumentacija: 


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja SAP licenci

Dokumentacija:


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja MS licenci

Dokumentacija: 


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja SAP sustava

Dokumentacija:

Obavijest svim zainteresiranim ponuditeljima ( Download PDF)


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge zaštite područja

Dokumentacija: 

Pojašnjenje poziva za dostavu ponude ( Download PDF)


P
oziv za dostavu ponude za nabavu dizel goriva Eurodizel BS


Dokumentacija
 • poziv za dostavu ponude (PDF)
   
 • troškovnici po grupama: 
 • Grupa 1 - Zagreb (PDF)
 • Grupa 2 - Koprivnica (PDF)
 • Grupa 3 - Ogulin (PDF)
 • Grupa 4 - Rijeka (PDF)
 • Grupa 5 - Vinkovci (PDF)
 • Grupa 6 - Šibenik (PDF)
 • Grupa 7 - Ploče (PDF
 • Grupa 8 - Knin (PDF)
Pojašnjenje i izmjena uvjeta iz Poziva za dostavu ponude za nabavu dizel goriva Eurodizel BS (PDF)

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci
 • poziv za dostavu ponude (PDF)

Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada
 • poziv za dostavu ponude (PDF)

Poziv za dostavu ponude za Najam MS licenci po modelu Microsoft Enterprise Subscription Agreement
 • poziv za dostavu ponude (PDF)

Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge čišćenja prostora

Dokumentacija: 


Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge čišćenja prostora

Stavlja se van snage Odluka o početku postupka nabave usluga čišćenja prostora

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP sustava

Dokumentacija:

 • poziv za dostavu ponude (PDF)
 • ponudbeni list (PDF)
 • stručna podloga (PDF)