Natječaji 2016. - 2019.


Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/19/MK.
 
Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na ovo „Domaće javno nadmetanje“ moći će se preuzeti prema uputama na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Name of the project: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 
 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procedure for procurement of spare parts and materials for the regular repair of freight wagons, according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „National competitive bidding“ (NCB) under the procurement reference number HZC-NCB 01/19/MK.
 
Tender documents related to the „National competitive  bidding“ (NCB) will be available according to the instructions on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Guidelines for the bids submission as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in the Croatian language.

IMPORTANT: Any possible changes in bidding documents will be duly informed on the website.

DZN za nabavu Robe 4 grupe svezak 1 (PDF)
DZN za nabavu Robe 4 grupe svezak 2 (PDF)
Prilog 1. Tehničke karakteristike (PDF)
Prilog 2. Raspored isporuke (Excel)

______________________________________________________________________

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi

Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 100 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-01/18.
 
„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procurement procedure of Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-01/18.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in English language.
 IMPORTANT: Any possible changes in bidding documents will be duly informed on the website.


Važno!!
Important!!

Documentation Version: 04.12.2018 (PDF)
Clarifications and Amendments: 04.12.2018 No:2 (PDF)

Documentation Version 26.10.2018 (PDF)
Clarifications and Amendments (26.10.2018) No:1 (PDF)


Važno!

Produženje roka za dostavu ponuda u nadmetanju HZC-ICB-01/18

Obavještavamo Vas da se u nadmetanju broj: HZC-ICB-01/18 za nabavu usluge popravaka i modernizacije dizel lokomotiva serije 2062 100  produžuje rok za dostavu ponuda za šest tjedana od prvotnog dana otvaranja (26.10.2018. godine) te je on sada: 07.12.2018. godine.
O svim dodatnim informacijama kao i o eventualnim izmjenama Dokumentacije za nadmetanje bit ćete obaviješteni putem WEB stranice Naručitelja kao i putem e-maila.
 
Important!

Subject: Extension of deadline for submission of bids in procurement procedure under the procurement reference: HZC-ICB-01/18

 
We hereby inform you that in the procurement procedure for Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 100 under the procurement reference: HZC-ICB-01/18 the deadline for submission of bids is extended for six weeks from the original deadline date (26.10.2018.) and is now: 07 Dec. 2018.
All additional information as well as any modifications to the Bidding Documentation will be communicated via the Client's WEB page as well as by e-mail.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet: Poništenje natječaja za uslugu popravka dizel lokomotiva serije 2062 pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15
 
HŽ Cargo d.o.o. poništava natječaj za nabavu usluge popravka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15 objavljen dana 15.03.2017 u Jutarnjem listu, u Narodnim novinama, na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr, na stranicama Svjetske banke te na stranicama UNDB (United Nations Development Business).
 
 
Subject: Cancellation of the procurement Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 with the reference number HZC-ICB-03/15
 
HŽ Cargo d.o.o. is canceling the tender for the procurement Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) with the reference number HZC-ICB-03/15 published on 15.03.2017 in the Jutarnji List, in the Official Gazette, on the corporate website of the Borrower www.hzcargo.hr, on the World Bank website and on the UNDB (United Nations Development Business) website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv projekta: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-NCB 01/17.
 
Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na ovo „Domaće javno nadmetanje“ moći će se preuzeti prema uputama na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Potpunu Natječajnu dokumentaciju na Hrvatskom jeziku kvalificirani Ponuditelji mogu preuzeti nakon plaćanja nepovratne naknade od 100,00 kn. Metoda plaćanja je plaćanje na IBAN HR7823400091110252677 Naručitelja s pozivom na referentni broj ovog Poziva za dostavu ponuda. Dokumentacija se može osobno preuzeti na adresi Naručitelja ili može biti poslana u elektroničkom obliku. 
(Poziv za dostavu)

Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

Pitanja i odgovori:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.

 
Name of the project: Croatia - Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR

  
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procedure for procurement of spare parts and materials for the regular repair of freight wagons, according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „National competitive bidding“ (NCB) under the procurement reference number HZC-NCB 01/17.
 
Tender documents related to the „National competitive  bidding“ (NCB) will be available according to the instructions on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.

Bidding documents in Croatian language may be obtained by qualified Bidders upon payment of a non-refundable fee of 100.00 HRK to IBAN HR7823400091110252677 with reference number of this Invitation for Bid. The documentation can be taken over personally at the Client's address or can be sent via email.
(Invitation for Bid)
 
Guidelines for the bids submission as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in the Croatian language.

Questions and clarifications:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

IMPORTANT: Any possible changes in bidding documents will be duly informed on the website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka dizel lokomotiva serije 2062 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-03/15.
 
„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Dokumentacija PDF)

Pitanja i odgovori:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)
(Clarifications to Bidding Documents No.1 v2)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
 
Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procurement procedure of Repair and modernization of the diesel locomotives series 2062 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-03/15.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in English language.
(Dokumentacija PDF)

Questions and clarifications:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)
(Clarifications to Bidding Documents No.1 v2)

IMPORTANT: Any possible changes in tender documents will be duly informed on the website.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave usluge popravaka električnih lokomotiva serije 1141 prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave HZC-ICB-07/15.
 
„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Dokumentacija v2 PDF)
(Dokumentacija PDF)

(Poziv na javne konzultacije)
(EMP checklist)

Pitanja i odgovori:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

Izmjene:
Izmjene br.1 dana 04.11.2016: Rok za dostavu ponuda produljen je sa 08.11.2016 na 25.11.2016 (vidi link)
(LOCOS 1141 Amendments to Bidding Documents No.2)
(LOCOS 1141 Amendments to Bidding Documents No.1)


VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici.
 
Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procurement procedure of Repair and modernization of the electric locomotives series 1141 according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-07/15.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the bidders are defined by the respective Bidding documents in English language.
(Documentation v2 PDF)
(Documentation PDF)

(Call for public consultations)
(EMP checklist)

Questions and clarifications:
(Clarifications to Bidding Documents No.1)

Amendments:
Amendments No.1 as of the 4th November 2016: The deadline for Bids submission extended to 25th November 2016 (see link)
(LOCOS 1141 Amendments to Bidding Documents No.2)
(LOCOS 1141 Amendments to Bidding Documents No.1)


IMPORTANT: Any possible changes in tender documents will be duly informed on the website.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HŽ Cargo d.o.o. ovim putem poništava natječaj objavljen dana 11.5.2016. u Jutarnjem listu, sa naslovom Usluge IT SAVJETOVANJA (IT konzultant / IT tvrtka za savjetovanje) te raspisuje novi/ ponovljeni natječaj:
 
Predmet:  Objava natječaja za radno mjesto IT KONZULTANT
 
HŽ Cargo d.o.o. u sklopu projekta Svjetske banke traži radnika za poziciju IT konzultanta.
IT konzultant će obavljati sljedeće poslove:

- Koordinacija aktivnosti između projektnih radnih skupina vezano za informatička pitanja;
- Sudjelovanje u izradi strateških planova za izgradnju informacijskih sustava i poboljšanje cjelokupne IT infrastrukture;
- Analizirati stanje postojećih sustava, komponenti sustava, ugovore i status tekućih projekata i aktivnosti;
- Predložiti najsuvremenije koncepte softverskih rješenja;
- Predložiti i inicirati promjene u sustavima i procesima u svrhu optimizacije troškova, povećanja učinkovitosti i poboljšanja kvalitete;
- Predložiti metodologiju za automatizaciju i integraciju postojećeg softvera sa novim rješenjima
- Sudjelovanje u organizaciji IT natječaja i evaluaciji pristiglih ponuda;
- Razvoj TOR-a i koordinacija sa IT podizvođačima;
- Olakšati interakciju između podizvođača radova i HŽ Carga tijekom razdoblja ugovora;
- Pratiti provedbu svih IT aktivnosti i jednom mjesečno izvještavati Upravu i Svjetsku banku o statusima;
- Koordinacija procesa razvoja podataka i strukture podataka;
- Priprema smjernica i tehničkih specifikacija za korisnike softvera;
- Izraditi metodologiju rada za sve potrebne aktivnosti u planiranom vremenu;
 
 
Idealni kandidat ispunjava sljedeće uvjete:
 
• Visoko obrazovanje u području IT tehnologije, inženjerstva ili drugih srodnih područja. Magisterij poželjan;
• Najmanje pet godina iskustva na poslovima analize, provedbe, programiranja i izrade, testiranja i dokumentiranja sustava, MIS;
• Poznavanje metodologije poslovne analize;
• Iskustvo na poslovima vođenja projekata;
• Iskustvo rada sa softverima - sučelje, kompatibilnost, radni proces i proširenje;
• Poznavanje suvremenih sustava za upravljanje bazama podataka i informacijama;
• Organizacijske i komunikacijske vještine;
• Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 
Dokument Terms of Reference ili Opis poslova dostupan je na linku:
 
http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278
 
Ako ste zainteresirani za posao, svoju ponudu i životopis možete dostaviti na e-mail adresu info@hzcargo.hr, najkasnije do 14.06.2016.

(Download PDF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naziv projekta: Projekt održivih hrvatskih željeznica u Europi
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave MONOBLOK KOTAČA  za električne i diesel lokomotive HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Međunarodno javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave V/19/15/MK; HZC-ICB-04/15.
 
„Međunarodno javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), u Jutarnjem listu, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Dokumentacija za nadmetanje moći će se preuzeti na web stranici Naručitelja: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na engleskom jeziku.
(Download PDF)

Tehnički crteži iz natječajne dokumentacije:
(Download PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDF)

Pojašnjenja Dokumentacije (pitanja i odgovori):
(Download)

VAŽNO: O svim eventualnim promjenama natječajne dokumentacije biti ćete pravovremeno obaviješteni na web stranici http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.


Name of the project: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Source of funds: IBRD Loan No. 8502-HR
 

HŽ Cargo d.o.o. (hereinafter the „Principal“) initiates procedure for procurement of MONOBLOCK WHEELS for Electrical and Diesel Locomotives, according to the Guidelines of the World Bank on the Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services resp. „International competitive bidding“ (ICB) under the procurement reference number HZC-ICB-04/15.
 
„International competitive bidding“ (ICB) shall commence on the day of publication of this invitation for bid in the advertising section of the Official Gazette (Narodne novine d.d.), Jutarnji list, web pages of World bank, UNDB (United Nations Development Business) and on corporate website of the Principal www.hzcargo.hr in the section dedicated to procurement.
 
Tender documents will be available on Principal´s website: http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.
 
Guidelines for the submission of bids as well as proceedings of the tenderer are defined by the respective Bidding documents in English language.
 (Download PDF)

Technical drawings from Bidding documents:
(Download PDFDownload PDFDownload PDFDownload PDF)

Clarifications and Amendments to Bidding Documents:
(Download)

IMPORTANT: Any possible changes in tender documents will be duly informed on the website http://www.hzcargo.hr/default.aspx?id=278.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Objava natječaja za usluge IT SAVJETOVANJA (IT konzultant / IT tvrtka za savjetovanje) 

  
HŽ Cargo d.o.o. u sklopu projekta Svjetske banke traži usluge IT savjetovanja.
Ugovorna strana će obavljati sljedeće poslove:

- Koordinacija aktivnosti između projektnih radnih skupina vezano za informatička pitanja;
- Sudjelovanje u izradi strateških planova za izgradnju informacijskih sustava i poboljšanje cjelokupne IT infrastrukture;
- Analizirati stanje postojećih sustava, komponenti sustava, ugovore i status tekućih projekata i aktivnosti;
- Predložiti najsuvremenije koncepte softverskih rješenja;
- Predložiti i inicirati promjene u sustavima i procesima u svrhu optimizacije troškova, povećanja učinkovitosti i poboljšanja kvalitete;
- Predložiti metodologiju za automatizaciju i integraciju postojećeg softvera sa novim rješenjima
- Sudjelovanje u organizaciji IT natječaja i evaluaciji pristiglih ponuda;
- Razvoj TOR-a i koordinacija sa IT podizvođačima;
- Olakšati interakciju između podizvođača radova i HŽ Carga tijekom razdoblja ugovora;
- Pratiti provedbu svih IT aktivnosti i jednom mjesečno izvještavati Upravu i Svjetsku banku o statusima;
- Koordinacija procesa razvoja podataka i strukture podataka;
- Priprema smjernica i tehničkih specifikacija za korisnike softvera;
- Izraditi metodologiju rada za sve potrebne aktivnosti u planiranom vremenu;
 
Uvjeti za IT konzultanta / člana tima za savjetovanje:
 
• Visoko obrazovanje u području IT tehnologije, inženjerstva ili drugih srodnih područja. Magisterij poželjan;
• Najmanje pet godina iskustva na poslovima analize, provedbe, programiranja i izrade, testiranja i dokumentiranja sustava, MIS;
• Poznavanje metodologije poslovne analize;
• Iskustvo na poslovima vođenja projekata;
• Iskustvo rada sa softverima - sučelje, kompatibilnost, radni proces i proširenje;
• Poznavanje suvremenih sustava za upravljanje bazama podataka i informacijama;
• Organizacijske i komunikacijske vještine;
• Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 
Ponudu možete dostaviti na email adresu info@hzcargo.hr, najkasnije do 07.06.2016.
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naziv projekta: Sustainable Croatian Railways in Europe Project
Izvor financiranja: IBRD zajam br. 8502-HR

 
HŽ Cargo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) pokreće postupak nabave zamjenskih dijelova i materijala (monoblok kotači, osovine, kotrljajući ležajevi, kočioni umetci i boje) za redovne popravke teretnih vagona HŽ Carga d.o.o. prema smjernicama Svjetske banke za nabavu roba, radova i nekonzultantskih usluga i to „Domaće javno nadmetanje“ pod evidencijskim brojem nabave V/15/15/MK; HZC-NCB 05/15.
 
„Domaće javno nadmetanje“ započinje danom objave ovog poziva za nadmetanje u oglasnom dijelu NARODNIH NOVINA (NN), Jutarnjeg lista, na stranicama Svjetske banke, UNDB (United Nations Development Business)  te na korporativnim internetskim stranicama Naručitelja www.hzcargo.hr u dijelu posvećenom nabavi.
 
Sve upute za dostavu ponuda kao i postupanja Ponuditelja utvrđene su predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje na hrvatskom jeziku.

Potpunu Natječajnu dokumentaciju na Hrvatskom jeziku kvalificirani Ponuditelji mogu kupiti nakon plaćanja nepovratne naknade od 700,00 kn. Metoda plaćanje je plaćanje na IBAN: HR7823400091110252677  Naručitelja s pozivom na referentni broj ovog Poziva za dostavu ponuda. Dokumentacija se preuzima sa dokazom o uplati nepovratne naknade na adresi Heinzelova 51, 10 000 Zagreb, soba 13 radnim danom 9:00-13:00h.

Pojašnjenja Dokumentacije (pitanja i odgovori) - Nabava zamjenskih dijelova i materijala za teretne vagone:
(Download PDF)
(Download PDF)
(Download PDF)