Poziv za dostavu inicijalne ponude - prodaja 95 komada teretnih vagona za kasaciju

HŽ Cargo d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju 95 komada teretnih vagona za kasaciju.

Poziv za dostavu Ponude možete preuzeti  u nastavku, dok slike vagona možete pogledati ili preuzeti u Komercijalnoj službi, Grupa za nabavu, Sarajevska 43, soba 7, Zagreb.

Poziv za dostavu Ponude
(Download PDF)