Održavanje vagona


Održavanje vagona d.o.o.
  Sjedište: Strojarska 17, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6158-954
Telefaks: +385 1 3783-037
Web: www.ovnet.hr
E-mail: ov.uprava@ovnet.hr