Zaštita okoliša

Tehnologija željezničkoga prometa omogućava postizanje velikih brzina uz visok stupanj sigurnosti i uz manju razinu buke nego u cestovnom prijevozu. Tako vlak brzine 120 km/h proizvodi buku razine 60 db, a teški teretni kamion proizvodi 103 db.

Dvokolosiječnom prugom u jedan sat moguće je prevesti istu količinu tereta kao autocestom od 16 trakova širokom 122 metra, a utrošak pogonske energije po jedinici rada u željezničkom teretnom prijevozu 8,7 puta manji je nego u sklopu cestovnoga prometa. Ekonomska isplativost, rasterećenje cestovnih prometnica, smanjenje prometnih nezgoda, štednja energenata, racionalno iskorištavanje prostora, smanjivanje onečišćivanje okoliša i razine buke bitne su prednosti prijevoza željeznicom u usporedbi s drugim oblicima prijevoza.