Kvaliteta

HŽ Cargo d.o.o. nacionalni je operater željezničkoga teretnog prijevoza čije se poslovanje, između ostaloga, temelji na komparativnim prednostima kojima ostvaruje visoku razinu društvene odgovornosti. Budući da suvremeno društvo ekološke učinke poslovanja postavlja visoko na ljestvicu prioriteta, HŽ Cargo svoje poslovanje razvija u tom smjeru i nastoji se nametnuti kao pragmatičan odabir ekološki osviještenog građanina današnjice.

Stalnim analiziranjem i uspoređivanjem sigurnosti željezničkog prometa u odnosu na cestovnu konkurenciju, HŽ Cargo želi podići razinu javne svijesti da se korištenjem usluga željezničkoga teretnog prijevoza može doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća. Prepoznavanje potreba korisnika usluga i ostalih zainteresiranih strana imperativ je HŽ Carga jer zadovoljstvo korisnika predstavlja najuspješniju promidžbu  i jamči opstanak na dinamičnom, liberalnom i sve zahtjevnijem tržištu. Uspostavom sustava upravljanja kvalitetom definiraju se poslovni procesi i mjeri njihova učinkovitost te ih se stalno unapređuje radi usklađivanja poslovanja s promjenjivim zahtjevima tržišta i društva u cjelini.

Strategija koja omogućava postizanje zadanih ciljeva kvalitete temelji se na:
  • suradnji s inozemnim partnerima u cilju ostvarenja dominantne tržišne pozicije u regiji i prilagodbe europskom tržištu
  • jačanju uloge marketinga kao osnovne poslovne funkcije u prepoznavanju potreba tržišta i prenošenju tih zahtjeva na sve procese u tvrtki, osobito one vezane uz prodaju i realizaciju usluge
  • transparentnoj komunikaciji unutar tvrtke, kao i s postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima
  • stalnom obrazovanju zaposlenika u cilju povećanja njihovih kompetencija, ovladavanja novim tehnikama i uvođenja novih tehnologija. Stalno ulaganje u stručnost ljudskih potencijala najsigurniji je jamac za zauzimanje respektabilne pozicije u liberaliziranom poslovnom okružju.
  • uvođenju novih tehnologija u cilju povećanja efektivnosti poslovnih procesa
  • jačanju partnerskih odnosa s korisnicima i dobavljačima na obostranu korist, osobito suradnji s najvećim privrednim subjektima u zemlji
  • podizanju razine svijesti zaposlenika o tome da sadašnjost i budućnost tvrtke ovise o zalaganju svakoga od njih
  • transparentnoj dodjeli ovlasti i odgovornosti za poslovne procese te sustavu ocjenjivanja i stimulacija za zaposlenike sukladno rezultatima njihova rada
  • suradnji s visokoškolskim ustanovama, poslovnim subjektima i udrugama građana
  • medijskom eksponiranju komparativnih prednosti željezničkoga teretnog prijevoza u cilju stvaranja ozračja u kojem će željeznica postati „prijatelj prirode i društva“.