Organizacijske jedinice

URED UPRAVE      

telefon:  01/4577 576
telefaks: 01/4577 617


PRODAJA

telefon:  01/4534 170
telefaks: 01/4577 617

TEHNOLOGIJA

telefon:   01/4534 501
telefaks:  01/4534 556

FINANCIJE

telefon:  01/4533 753
telefaks: 01/3782 962

LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVNI I OPĆI POSLOVI

telefon:  01/3782 981
telefaks: 01/4577 617

NABAVA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

teefonl:  01/4534 530
telefaks: 01/4534 576

SLUŽBA ZA SIGURNOST I ZAŠTITU

telefon:  01/ 4534 566
telefaks: 01/ 4534 567


SLUŽBA ZA KONTROLING I UPRAVLJANJE RIZICIMA

telefon:  01/3783 776
telefaks: 01/4577 617

SLUŽBA ZA IT

telefon:  01/3782 897
telefaks: 01/4577 617

CENTAR ZA PODRŠKU RCS KORISNICIMA (IS CARGO)

telefon:  01/ 4534 504
telefaks: 01/4534 569