Održan VII. forum IPC-a

Cilj Foruma, koji je okupio 80-ak sudionika, bio je potaknuti širu raspravu koja bi donositeljima odluka pomogla u strateškom planiranju razvoja prometa koje bi trebalo rezultirati stvaranjem učinkovitoga prometnog sustava u sklopu multimodalne transeuropske prometne mreže.
Ljubica Herceg, direktorica Sektora za promet i veze HGK-a, u uvodnom je govoru istaknula:
- Intermodalni prijevoz jedini je pravi put razvoja u Hrvatskoj u njezinom traženju mjesta koje joj pripada s obzirom na povoljan geopolitički položaj. 
 
 U ime ministra pomorstva, prometa i infrastrukture na Forumu je bio nazočan Danijel Krakić, načelnik Sektora željezničkog prometa i žičara.

 

- Donesen je Zakon o sigurnosti željezničkog prometa, a u proceduri je Zakon o željeznici koji donosi novosti, kao što su definiranje prava zakupa trase radi poticanja prijevoza željeznicom te regulacija pristupa riječnim i pomorskim lučkim terminalima. Naše se prijevozne usluge također trebaju pojaviti širom EU-a, a postoje i mogućnosti investiranja u prometnu, osobito željezničku infrastrukturu koja je podinvestirana u posljednjih 20 godina. – kazao je Krakić.
 

 U sklopu foruma bila je predstavljena knjiga IPC-a pod nazivom Transformacija prometnog sustava Hrvatske intermodalnim prijevozom u kojoj su predstavljeni stručni radovi i izlaganja sudionika VI. foruma. O knjizi su, između ostalih, govorili dr. sc. Dubravko Radošević s Ekonomskog instituta u Zagrebu, i mr. sc. Dragutin Šubat, glavni tajnik i voditelj autorskog tima IPC-a.

- Dinamika transformacije ubrzavat će se u svim segmentima pa tako i u intermodalnom prijevozu. Zbog ostvarivanja makroekonomske ravnoteže, odnosno smanjivanja deficita, Hrvatsku čekaju uvjetovanost i fiskalna disciplina kako bi mogla koristiti sredstva fondova EU-a namijenjena za razdoblje 2014. – 2020. - rekao je dr. sc. Radošević i dodao kako se do kraja godine treba pripremiti Srednjoročna strategija ekonomskog razvoja 2014. – 2020. Nakon toga potrebno je donijeti Strategiju prometnog razvoja koja će se temeljiti na obnovi infrastrukture i intermodalnom prijevozu pri čemu je istaknuta važnost primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija. 

Predsjednik IPC-a i Uprave HŽ Carga Ivan Lešković predstavio je pripreme za liberalizaciju tržišta te je naglasio ekonomsku komponentu intermodalnog prijevoza koja podrazumijeva smanjenje troškova, tj. pojeftinjenje usluge prijevoza.

-         U zadnjih 15 mjeseci HŽ Cargo ostvaruje stalan rast prijevoza i u novčanom i u naturalnom smislu. Uz to u posljednjih devet mjeseci ostvareno je 125 milijuna kuna ušteda, no sustavu treba financijska injekcija zbog čega se u ovom trenutku pronalazi strateški partner za HŽ Cargo. U kontekstu razvoja intermodalnog prijevoza, nadamo se da će HŽ Cargo svojim znanjem biti najjači faktor u prevoženju kontejnera od luka do splavi i kamiona. – rekao je Lešković.   


Član Uprave HŽ Infrastrukture Marko Car predstavio je završene i buduće projekte koji se financiraju iz fondova EU-a, ulaganja u razvoj X., Vb i Vc koridora te planirane investicije od 2013. do 2017. godine.
-  Kvalitetna infrastruktura povećat će sigurnost i omogućiti točno odvijanje prometa uz povećanje produktivnosti. Uz to modernizirat će se lučki kapaciteti i  kolodvori, a slijedom toga povećat će se i putnički i teretni prijevoz. – rekao je Car. 
 
O integriranom prijevozu putnika govorio je Dražen Ratković, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza:

-       Integrirani prijevoz putnika podrazumijeva zajednički terminal i usklađeni vozni red, tj. povezivanje zračnih luka, trajekata, autobusa i gradskog prijevoza. Prioritet u uspostavi integriranog prijevoza imaju ulaganja u infrastrukturu, a nabavom novih vlakova, informatizacijom usluga i sigurnošću željezničkog prometa, HŽ Putnički prijevoz nada se udvostručenju broja putnika u sljedećem razdoblju.

U nastavku foruma održana su izlaganja uz koja su o stanju, mogućnostima i razvoju intermodalnog prijevoza, uz predsjednike i članove uprava HŽ Carga, HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Infrastrukture, o raspravljali predstavnici IPC-a, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Agencije za sigurnost željezničkog prometa, Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, akademske zajednice, željezničke industrije, lučkih uprava te drugi gospodarstveni i prometni stručnjaci. 
Na Forumu je zaključeno da će uz valorizaciju geoprometnog položaja Hrvatske i zaustavljanje negativnih trendova, razvoj intermodalnog prijevoza doprinijeti energetskoj učinkovitosti, ekološkoj održivosti i ekonomskoj isplativosti, što je u skladu sa strateškim ciljevima razvoja članica EU-a. Predstavnici akademske zajednice izrazili su spremnost na razvoj projekata kojima će se primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija i podizanjem razine sigurnosnih sustava razvijati tehnologija prometa i prijevoza.