Popis ugovora

2013.
2012.
2010.
2014.
Popis ugovora i okvirnih sporazuma
Download PDF

Na temelju članka 13. stavak 3. i stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) HŽ Cargo d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju:

 

MultiTask d.o.o.

Lapis Usluge d.o.o.

Obrt za kopiranje DODO

OPG obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivan Kovač

Lapal d.o.o.

Moneo Media d.o.o.