Organizacijske jedinice

URED UPRAVE      

telefon: 01/4577-576
telefaks: 01/4577-617

PRODAJA

telefon: 01/4551-322
telefaks: 01/4577-617

TEHNOLOGIJA

telefon: 01/4534-501
telefaks:  01/4534-556

FINANCIJE

telefon: 01/3782-979
telefaks: 01/3782-962

LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVNI I OPĆI POSLOVI

telefon: 01/3782-981
telefaks: 01/2441-337

KOMERCIJALNI POSLOVI 

telefon: 01/4534 530

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU I ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU OKOLIŠA

telefon: 01/ 4534 -566
telefaks: 01/ 4534-567

SLUŽBA ZA KONTROLING I UPRAVLJANJE RIZICIMA

telefon: 01/3783-776
telefaks: 01/4577-617

SLUŽBA ZA IT

telefon: 01/3782-897