Privremeno obustavljen promet

U HŽ Cargu provodi se racionalizacija poslovanja na svim prugama. U cilju provedbe procesa restrukturiranja, racionalizacije poslovanja i konsolidacije društva HŽ Cargo i prijedloga poslovnog područja Tehnologija temeljenog na analizi stanja, prijevoza i prijedloga za poboljšanje prijevoza roba na istarskim prugama kojima je utvrđeno da ukupni troškovi na pruzi Pula – Lupoglav – Buzet – državna granica višestruko nadmašuju prihode, 25. ožujka donesena je odluka o privremenom prestanku obavljanja usluge teretnog prijevoza u željezničkom prometu na pruzi Pula - Lupoglav - Buzet počevši od 8. travnja 2013. 

Ukupna količina ostvarenoga transportnog rada na toj pruzi u 2012. iznosi 30.108 tona, odnosno 711 vagona. U prosjeku je to manje od dva vagona dnevno što nameće nužnu potrebu preraspodjele radnika i materijalnih sredstava, kao i drugačiju organizaciju rada. Materijalna sredstva i ljudski resursi privremeno će biti preraspodijeljeni na pruge s područja Glavne poslovnice Rijeka HŽ Carga u skladu s odredbama internih akata društva ovisno o potrebama procesa rada.

U slučaju pojačanih gospodarskih aktivnosti i  iskazane potrebe za znatnijim prijevozima na toj pruzi, HŽ Cargo nastavit će prevoziti  teret.