HŽ CARGO - član UIC-a I CER-a

Dana 11. i 12. prosinca 2012. u Parizu su održane Regionalna i Opća skupština Međunarodne željezničke unije (UIC). Tom prigodom izglasano je da HŽ Cargo postaje punopravni član UIC-a, a na skupštinama je bio nazočan i predsjednik Uprave HŽ Carga Ivan Lešković. Čestitke na punopravnome članstvu HŽ Cargu uputio je Jean-Pierre Loubinoux, generalni direktor UIC-a.

UIC je neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu koja je osnovana radi jačanja međunarodne suradnje među željeznicama, prezentiranja i promoviranja interesa željezničkog prometa na svjetskoj razini, kao i poticanja sinergije između različitih svjetskih organizacija i tijela koja se bave razvojem željezničkog prometa. Aktivni članovi imaju pravo sudjelovanja na svim forumima, platformama i radnim skupinama kao i na pristup rezultatima, zaključcima i izvještajima iz područja željezničkih prijevoznih poduzeća, infrastrukture, tehnologije i istraživanja, sigurnosti prometa, osiguranja, okoliša i održiva razvoja, pravne skupine, financija i nabave.

Uz članstvo u UIC-u HŽ Cargo postao je član skupine G4. Skupina G4 je UIC-ova regionalna skupina koju su 1992. osnovale četiri srednjoeuropske željeznice, i to Austrijske savezne željeznice, Slovenske željeznice, Hrvatske željeznice i Mađarske državne željeznice. Kasnije su joj se pridružile Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, GYSEV, ŽSR/ZSSK/ZSSK CARGO, MAV-START i Hungrail. Cilj te skupine jest usklađen razvoj željeznica na području između Dunava i Jadrana. Članom skupine može postati željezničko poduzeće koje radi u toj regiji i istodobno je član UIC-a, a skupina je zamišljena kao forum za raspravljanje o svim temama i idejama korisnima za učinkovito unapređenje željezničkog sustava na prostoru G4.

Isto tako, HŽ Cargo je od 1. siječnja 2013. punopravni član Međunarodnog odbora za željeznički prijevoz (CIT). Sjedište  CIT-a je u Bernu, a mjerodavan je za međunarodno željezničko prijevozno pravo i njegove izvedbene propise. Odbor okuplja oko 200 željezničkih prijevoznih poduzeća, operatora infrastrukture, brodarskih i cestovnih prijevoznih poduzeća te otpremničkih poduzeća koja pružaju usluge međunarodnoga putničkog i teretnog prijevoza, a punopravne članice CIT-a su i oko 120 organizacija.
Članovi imaju pravo na besplatno korištenje CIT-ove dokumentacije. Zadatci CIT-a jesu jedinstvena i praktična primjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), standardizacija pravnih odnosa između korisnika željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture te zastupanje interesa u javnim i privatnim institucijama.

Uz to, 27. veljače u Bruxellesu će biti održana Opća skupština Zajednice europskih željeznica i upravitelja infrastrukture (CER) na kojoj će se formalno glasovati o punopravnome članstvu HŽ Carga. CER okuplja 70 poduzeća iz Europske unije, država kandidata (Hrvatske, Makedonije i Turske), zemalja jugoistočne Europe te Norveške i Švicarske. Sjedište CER-a je u Bruxellesu, gdje zastupa interese svojih članova pred Europskim parlamentom, Europskom komisijom, Vijećem ministara i drugim donositeljima odluka i sudionicima u prometu. Glavna zadaća CER-a jest promicanje razvoja željeznice kao osnove za stvaranje održiva sustava, učinkovitog i ekološki prihvatljivog prometa i pomaganje u poboljšanju i razvoju cjelokupnoga željezničkog prometa. CER radi na izvještaju o statusu željezničkoga teretnog prijevoza u Europi, koji će biti objavljen sredinom 2013. godine.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju biti će nužno uskladiti se s propisima, trendovima i aktivnostima njezinih članica. Nakon liberalizacije željezničkog tržišta HŽ Cargu otvarat će se nove mogućnosti za poslovanje i konkurentnost na europskome tržištu te je važno biti izravno uključen u novosti na europskim i svjetskim željeznicama i sudjelovati u njihovim zajedničkim aktivnostima u obliku seminara, konferencija, foruma i radnih skupina.


16.1.2013.