Intermodalni prijevoz

Intermodalni prijevoz je prijevoz robe u posebnim teretnim jedinicama na vozilima najmanje dviju prometnih grana, pri čemu se na mjestima gdje se sučeljavaju vozila različitih prometnih grana ne manipulira robom. Intermodalni prijevoz u optimalnu cjelinu spaja prednosti željezničkoga prometa i cestovnoga teretnog prijevoza. Njegova zadaća jest ta da daljinski teretni prijevoz u cestovnom prometu preusmjerava na prijevoz tereta željeznicom kako bi se rasteretile cestovne prometnice, smanjile posljedice prometnih nezgoda, štedjeli energenti, racionalno iskorištavao prostor te smanjili onečišćivanje okoliša i razina buke. Na mjestu gdje se sučeljavaju različite prometne grane, teretne jedinice s jednoga prijevoznog sredstva na drugo pretovaruju se uz pomoć suvremenih pretovarnih uređaja. Intermodalni prijevoz temelji se na suradnji između različitih partnera u logističkomu lancu kao što su željeznička prijevozna poduzeća, domaći i međunarodni operatori intermodalnoga prometa, otpremnička (špediterska) poduzeća, cestovna prijevozna poduzeća, brodarska poduzeća, vlasnici kontejnerskih terminala, industrijski proizvođači, pomorski agenti i lučka poduzeća. 

 

 

Kontakt

Tin Simonić - Direktor Prodaje 
telefon: 099/5248 551
e-mail: tin.simonic@hzcargo.hr

sales@hzcargo.hr 


Matea Naglić
telefon: 099/6585 140
e-mail: matea.naglic@hzcargo.hr 

Toni Rubinić
telefon: 098/487 478
e-mail: toni.rubinic@hzcargo.hr

Patricia Dragičević
telefon: 098/399 062
e-mail: patricia.dragicevic@hzcargo.hr

Željko Gavrić
telefon: 099/4931 409
e-mail: zeljko.gavric@hzcargo.hr