Javno prikupljanje ponuda

6-JPP/22/AV Radovi na rekonstrukciji sustava grijanja objekta HŽ Cargo d.o.o.Upravna zgrada TPV-a na RK Zagreb, Sarajevska cesta 43 c

Poziv za dostavu ponude

Prilozi 

Obrazac ponude - Troškovnik - Rekapitulacija

Prolongacija roka za dostavu ponude

Odluka o poništenju postupka nabave 

  • 22. 09. 2022.

Dopuna i izmjene poziva za dostavu ponude za uslugu isporuke plina, EBN 1-JPP/22/JBL

Dopuna i izmjene poziva za dostavu ponude za uslugu isporuke plina, EBN 1-JPP/22/JBL

Obrazac ponude - Troškovnik, dopunjen i izmijenjen

  • 01. 04. 2022.

Poziv za dostavu ponude za uslugu isporuke plina, EBN 1-JPP/22/JBL

Poziv za dostavu ponude za uslugu isporuke plina

Obrazac ponude - Troškovnik

Ponudbeni list + izjave

  • 28. 03. 2022.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u razvoju intermodalnog prijevoza i kopnenog terminala na lokaciji područja Zagreba

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u razvoju intermodalnog prijevoza i kopnenog terminala na lokaciji područja Zagreba

  • 26. 01. 2022.