Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada

Poziv za dostavu ponude za otkup metalnog otpada, privitak u prilogu.

Poziv za dostavu ponude za uslugu održavanja SAP licenci

Poziv se nalazi u privitku.

Poziv za dostavu ponude za nabavu dizel goriva Eurodizel BS

Grupa 1 - Zagreb
Grupa 2 - Koprivnica
Grupa 3 - Ogulin
Grupa 4 - Rijeka
Grupa 5 - Vinkovci
Grupa 6 - Šibenik
Grupa 7 - Ploče  
Grupa 8 - Knin

  • 20. 02. 2017.

Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge zaštite područja

Dokumentacija:

Pojašnjenje poziva za dostavu ponude

  • 12. 08. 2016.

Javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge održavanja MS licenci

Dokumentacija:

  • 09. 06. 2016.