Javno prikupljanje ponuda

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju neispravnih statora glavnog generatora lokomotive 2061

Dokumentacija:

  • 04. 04. 2019.

Poziv za javno prikupljanje ponuda za nabavu usluge isporuke plina na razdoblje od 2 godine

Dokumentacija:

  • Poziv za dostavu ponude i prilozi natječajne dokumentacije (PDF)
  • 27. 03. 2019.

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge izdvajanja sistemske infrastrukture od HŽ Infrastrukture d.o.o.

Dokumentacija:

  • 15. 01. 2019.

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju neispravnih statora glavnog generatora lokomotive 2061

Dokumentacija:

  • 08. 01. 2019.

Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 1911/18/SK za kupnju 92 teretna vagona i 38 lokomotiva za kasaciju