Nadmetanja

Jutarnji list - Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup prostora

Natječajna dokumentacija za prikupljanje pismenih ponuda za zakup prostora

Poziv za dostavu inicijalne ponude rashodovanih teretnih vagona/lokomotiva

6. KRUG- Poziv za nadmetanje 26.4.2022. za teretne vagone za Grupe 1-5, ebp: 104/22/SK

5.KRUG- Poziv za nadmetanje 15.4.2022. za teretne vagone za Grupe 1- 5, ebp: 104/22/SK

Obavijest- Poziv na pregovaranje 12.4.2022. za teretne vagone grupa 7- četvrti krug u prostorijama Prodavatelja, ebp: 104/22/SK

Obavijest- Poziv na pregovaranje 12.4.2022. za teretne vagone grupa 8- četvrti krug u prostorijama Prodavatelja, ebp: 104/22/SK

4- KRUG Poziv za nadmetanje 11.4.2022. za teretne vagone grupa 1-5. ebp: 104/22/SK

3- KRUG Poziv za nadmetanje 4.4.2022. za teretne vagone grupa 1-5, 7 i 8, ebp: 104/22/SK

Obavijest- Poziv na pregovaranje 4.4.2022. za teretne vagone Grupa 6 i 11- treći krug u prostorijama Prodavatelja. ebp: 104/22/SK

Obavijest - Poziv na pregovaranje 4.4.2022.za lokomotive Grupa 1-4, treći krug u prostorijama Prodavatelja, ebp:104/22/SK

Obavijest  od 4.4.2022. o završenom nadmetanju za teretne vagone Grupa 9 i 10, ebp: 104/22/SK

Obavijest od 4.4.2022. o završenom nadmetanju za lokomotive Grupa 5, ebp: 104/22/SK

2. KRUG- Poziv za nadmetanje 23.3.2022. epb:104/22/SK 

Ispravak Poziva za nadmetanje - 2. Krug, ebp: 104/22/SK

Poziv za dostavu inicijalne ponude

Prilog 1. teretni vagoni lokacije

Ponudbeni list

Prilog 2. lokomotive lokacije

Prilog II Izjava o integritetu

Troškovnik I - teretni vagoni

Troškovnik II - lokomotive

Pojašnjenje od 3.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 4.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK i 105/22/SK

Pojašnjenje od 8.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 11.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 14.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Pojašnjenje od 18.3.2022. poziva za dostavu inicijalne ponude, ebp: 104/22/SK

Tehnički opis Eaos-z

Tehnički opis Eas-z

Tehnički opis Rils-z

Tehnički opis Rs-z

Tehnički opis Smmps-tz

Tehnički opis Tadds-z

Tehnički opis Tads-z

Tehnički opis Uacs-z

Tehnički opis Zas-z

  • 21. 02. 2022.


Invitation to submit an initial bid of written off freight wagons and locomotives

6.ROUND invitation to bid- freight wagons for Groups 1-5, ebp: 104/22/SK- 26.4.2022.

5.ROND invitation to bid-freight wagons for Groups 1-5, ebp: 104/22/SK- 15.4.2022.

Notice for Group 7- freight wagons- the fourth round, ebp:104/22/SK-12.4.2022.

Notice for Group 8- freight wagons-the fourth round, ebp:104/22/SK-12.4.2022.

4 ROUND invitation to bid- freight wagons for Groups 1-5, ebp: 104/22/SK- 11.4.2022.

3 ROUND Invitation to bid - freight wagons for Groups 1-5, 7 and 8, ebp: 104/22/SK- 4.4.2022.

Notice for Groups 9 and 10- freight  wagons from 4.4.2022., ebp:104/22/SK

Notice for Group 5 -locomotives from 4.4.2022., ebp: 104/22/SK

Notice for Group 6 and 11- freight wagons- 3 ROUND from 4.4.2022., ebp: 104/22/SK

Notice for Groups 1- 4- locomotives- 3 ROUND from 4,4.2022., ebp: 104/22/SK

2. ROUND - Invitation to bid 23.3.2022., ebp: 104/22/SK

Correction of the Invitation to tender in the second round, ebp:104/22/SK

Invitation to submit an initial bid

Bid sheet

Annex 2. Locomotive locations

Annex II. -  Integrity Declaration

New Annex 1. Freight Wagon locations

Pricing schedule - I. Freight wagons

Pricing schedule - II. Locomotives

Explanation from 3.3.2022. invitation to submit an initial bid, ebp: 104/22/SK

Explanation from 4.3.2022. invitation to submit an initial bid, ebp: 104/22/SK and 105/22/SK

Explanation from 8.3.2022. invitation to submit an initial bid, ebp: 104/22/SK

Explanation from 11.3.2022. invitation to submit an initial bid, ebp: 104/22/SK

Explanation from 14.3.2022. invitation to submit an initial bid, ebp: 104/22/SK

Explanation from 18.3.2022. invitation to submit an initial bid, ebp: 104/22/SK

Tehnical description Eaos-z/upload/userfiles/file/Eaos-z(1).pdf

Tehnical description  Eas-z

Tehnical description Rils-z

Tehnical description Rs-z

Tehnical description Smmps-tz

Tehnical description Tadds-z

Tehnical description Tads-z

Tehnical description Uacs-z

Tehnical description Zas-z

  • 21. 02. 2022.