Nadmetanja

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju rashodovanog teretnog vagona EBP:1178/20/SK od 22. 9. 2020.

Poziv za dostavu inicijalne ponude za kupnju rashodovanog teretnog vagona EBP:1178/20/SK od 22. 9. 2020.

Slike

  • 22. 09. 2020.


Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 1178/20/SK - Prodaja rashodovanog teretnog vagona serije Hrrs-z 21 78 2900 029-8

Poziv za dostavu inicjalne ponude broj 1178/20/SK - Prodaja rashodovanog teretnog vagona serije Hrrs-z 21 78 2900 029-8

Slike x 3

  • 02. 09. 2020.


Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 358-20-sk - prodaja neispravne auto dizalice za kontejnere

Poziv za dostavu inicijalne ponude broj 358-20-sk - prodaja neispravne auto dizalice za kontejnere

Slika

 

  • 12. 03. 2020.


UC-69-8-19, prodaja rashodovane dugotrajne imovine putem javne dražbe, KT Zagreb

UC-69-8-19, prodaja rashodovane dugotrajne imovine putem javne dražbe, KT Zagreb

  • 12. 12. 2019.