Održavanje vagona

Održavanje vagona d.o.o.

Sjedište: Strojarska 17, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 6158-954
Telefaks: +385 1 3783-037
Web: www.ov.hr
E-mail: info@ov.hr