Contact of organizational units

Uprava

Dragan Marčinko - Uprava - Direktor
 
telefon/phone: +385 1 4577 576
e-mail:  ureduprave@hzcargo.hr
sjedište: Zagreb, Heinzelova 51

Organizacijske jedinice

TEHNOLOGIJA

e-mail: tehnologija@hzcargo.hr

PRODAJA

e-mail: sales@hzcargo.hr

FINANCIJE

e-mail: finance@hzcargo.hr

LJUDSKI POTENCIJALI, PRAVNI I OPĆI POSLOVI

e-mail: ljudski.potencijali@hzcargo.hr

NABAVA 

e-mail: nabava@hzcargo.hr


ODJEL ZA IKT

e-mail: ikt@hzcargo.hr