Tarife za prijevoz roba

Na ovoj stranici nalaze se tarife za prijevoz robe, koje su javni dokumenti HŽ-Carga, u PDF-formatu, što omogućuje njihovo pretraživanje, ispisivanje ili snimanje sadržaja. Tarifa je skup propisa kojima se uređuju prijevozni uvjeti i načini računanja prevoznine. Primjenjuje se na prijevoz robe u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu.